Urząd Miasta Radomsko

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miasta Radomsko

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
Telefon: 44 685 45 00 Faks: 44 685 45 13
E-Mail: um@radomsko.pl
WWW: http://radomsko.pl
Skrytka ePUAP: /umradomsko/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 03' 50.2"N, 19° 26' 48.99"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00Sesje Rady Miejskiej
Data wydania:
Data ogłoszenia:
Prawo: Realizacja:
Szukaj:
«««12345678910»»»

Data wydaniaNumerTytuł/ZałącznikiOperacje
2020-06-22 XIX/2020Porządek obrad i projekty uchwał XIX Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XIX Sesję.pdf (270.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami ....pdf (4,483.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Radomsko na lata 2015 2018.pdf (2,607.3 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035.pdf (14,605.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego....pdf (119.7 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. uchwalenia mpzp fragmentu miasta Radomska....pdf (7,006.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Radomska.pdf (242.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie części udziałów Gminy Miasta Radomska w MPK sp. z o.o. w Radomsku.pdf (506.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomska.pdf (1,071.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. zmiany uchwały nr XXVII 181 16 RM w R-sku w spr. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym....pdf (470.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik w spr. zmiany uchwały nr XXXVII 281 17 w spr. przyjęcia Planu działań Miasta Radomsko z zakresu rozwoju turystyki 2020....pdf (24,734.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik wspr. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska.pdf (149.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik zmieniajaca uchwałę budżetową M. Radomska na rok 2020.pdf (4,501.3 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia WPF...pdf (8,583.3 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 12:19:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 161
2020-06-02 XVIII/2020Porządek obrad i projekty uchwał XVIII Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XVIII Sesję w dn. 10.06.2020 r..pdf (461.7 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. nadania nazwy ulicy.pdf (672.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta Radomska....pdf (423.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (343.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji ....pdf (609.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej....pdf (272.7 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....pdf (1,359.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności ....pdf (3,563.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wsp.pdf (260.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Radomsku....pdf (504.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. stanowiska - apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt, na nieruchomościach należacych do G. M. Radomska.pdf (289.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi....pdf (1,052.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. uchwalenia regulaminu korzystania z toru pumptrack....pdf (466.3 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. ustanowienia pomnika przyrody.pdf (647.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.pdf (680.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości....pdf (415.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w spr. zmiany uchwały nr XVII 197 20 RM w Radomsku....pdf (409.6 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Załącznik w sprawie przyjęcia stanowiska....pdf (439.4 KB)
Data publikacji: 2020-06-03 10:51:24
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 284
2020-05-14 XVII/2020Porządek obrad i projekty uchwał XVII Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XVII Sesję RM.pdf (402.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. przekazania akt do WSA w Łodzi....pdf (219.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. przyjęcia kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie...pdf (2,401.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomska.pdf (388.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta ....pdf (250.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. stanowiska - apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt, na nieruchomościach należacych do G. M. Radomska.pdf (287.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.pdf (2,068.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na umorzenie części udziałów Gminy Miasta Radomska w MPK sp. z o.o. ....pdf (220.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości....pdf (2,030.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. zasad udzielenia dotacji celowych w 2020 r. ze środków budżetu G.M. Radomska....pdf (916.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik w spr. zmiany uchwały Nr XVI18020 Rady Miejskiejw Radomsku z dnia 16 kwietnia 2020 r. w spr. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.pdf (158.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik zmieniająca uchwałe w spr. uchwalenia WPF Miasta Radomska.pdf (4,888.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik zmieniająca uchwałę budżetową M. Radomska na rok 2020.pdf (3,308.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do MPK....pdf (292.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomska.pdf (935.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 11:52:52
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 264
2020-04-14 XVI/2020Porządek obrad i projekty uchwał XVI Sesji Rady Miejskiej zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
Załącznik a Zaproszenie na XVI Sesję.pdf (61.1 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców....pdf (1,388.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie przekazania skargi do WSA....pdf (101.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych....pdf (1,428.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie udzielenie dotacji SPZOZ.pdf (44.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie udzielenie dotacji szpitalowi.pdf (38.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW w W-wie.pdf (34.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców....pdf (1,441.4 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2020.pdf (1,008.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF....pdf (1,219.1 KB)
Data publikacji: 2020-04-14 09:14:18
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 347
2020-01-21 XV/2020Porządek obrad i projekty uchwał XV Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XV sesję w dn. 30.01.2020 r..pdf (178.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik w spr. nadania nazwy rondu.pdf (600.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych....pdf (465.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik w spr. uchylenia Uchwały Nr LVII48914 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 września 2014 r..pdf (316.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik w spr. zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.pdf (659.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.pdf (645.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Załącznik zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2020.pdf (3,263.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:33:05
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 202
2019-12-11 XIV/2019Porządek obrad i projekty uchwał XIV Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a Zaproszenie 19.12.2019.pdf (58.3 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych....pdf (9,020.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii....pdf (5,220.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy....pdf (5,618.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną....pdf (1,093.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami....pdf (350.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. przystapienia Gminy Miasta Radomska do realizacji Programu....pdf (288.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. uchwalenia budżetu Miasta Radomska na rok 2020.pdf (3,821.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. uchwalenia WPF M. R-ska.pdf (5,700.3 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Radomska....pdf (649.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcier pasa drogowego dróg publicznych....pdf (826.1 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego....pdf (761.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do MPK Sp. z o.o. w R-sku....pdf (662.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasaobu Gminy Miasta Radomska.pdf (6,209.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.pdf (6,141.1 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Statutu MOPS w Radomsku.pdf (330.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia WPF.pdf (10,194.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-11 10:18:21
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 353
2019-11-19 XIII/2019Porządek obrad i projekty uchwał XIII Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XIII Sesję RM.pdf (488.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik uchylająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu....pdf (337.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok na terenie miasta Radomsko.pdf (520.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik w spr. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi....pdf (3,348.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (3,911.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023.pdf (16,744.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik zmieniajaca uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.pdf (7,865.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik zmieniajaca uchwałę w spr. uchwalenia WPF.pdf (12,978.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (1,709.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finans. Powiatowi Radomszczańskiemu....pdf (371.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 11:27:50
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 236
2019-11-04 XII/2019Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Radomsku
Załącznik zaproszenie na XII Sesje RM w dn. 11.11.2019.pdf (271.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:42:45
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 32
2019-10-21 XI/2019Porządek obrad i projekty uchwał XI Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na XI Sesję w dn. 29.10.2019 r..pdf (526.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości....pdf (733.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. powierzenia Prezydentowi M. R-ska uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat....pdf (559.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.pdf (2,422.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej....pdf (1,085.3 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. uchwalenia mpzp fragmentu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja....pdf (10,958.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. uchwalenia mpzp fragmentu terenu miasta R-ska ....pdf (5,882.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu....pdf (845.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku...pdf (833.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. ustanowienia pomnika przyrody.pdf (971.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (603.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę....pdf (479.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości....pdf (743.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik w spr.przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II....pdf (1,133.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik zmieniajaca uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.pdf (7,243.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe....pdf (642.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. WPF ....pdf (10,175.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:35:31
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 426
2019-09-12 X/2019Porządek obrad i projekty uchwał X Sesji Rady Miejskiej
Załącznik a zaproszenie na X Sesję RM w dn. 20.09.2019.pdf (502.8 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. bezprzetargowej sprzedaży prawa własności dz. nr 304 1.pdf (963.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. nadania nazwy ulicy dz. ew. nr 685.pdf (987.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. nadania nazwy ulicy dz. ew. nr 667.pdf (954.4 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. nadania nazwy ulicy dz. ew. nr 688.pdf (1,016.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. nadania nazwy ulicy dz. ew. nr 87 5, 88 3.pdf (987.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego....pdf (519.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców ....pdf (3,249.1 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. rozpatrzenia petycji.pdf (393.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. rozpatrzenia skargi na dziłalność Prezydenta Miasta Radomska.pdf (524.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w R-sku...pdf (221.1 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony....pdf (68.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.pdf (22.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik w spr. zmiany Uchwały nr XXXVII 322 13 RM w R-sku z dnia 25 marca 2013 r. w spr. powierzenia PGK Sp. z o.o. w R-sku obowiązkowgo zadania....pdf (1,205.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik zmieniajaca uchwałę Nr XLVII 378 17 RM w R-sku z dnia 21 grudnia 2017 r. w spr. przyjęcia do wdrożenia PRL wraz z PGN...pdf (3,018.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik zmieniająca uchwałę budżetową M. Radomsko na rok 2019.pdf (7,521.4 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach....pdf (535.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Załącznik zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia WPF.pdf (12,128.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:51:13
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 408

«««12345678910»»»

Legenda:
Akty prawne w realizacji
Akty prawne zrealizowane
Akty prawne zmienione
Akty prawne uchylone
Akty prawne unieważnione
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij